Home Insights Allt du behöver veta om NIS2-direktivet

Allt du behöver veta om NIS2-direktivet

I det här inlägget får du reda på allt du behöver veta om NIS2-direktivet. Först och främst, vad är NIS? NIS berör informations- och cybersäkerhet inom EU och är framtaget för att sätta en standard inom unionen som involverar dessa frågor. NIS2-direktivet är en vidareutveckling av NIS-direktivet. Du kan läsa mer detaljerat om NIS2-direktivet i ett uttalande från Regeringen eller MSB.

I den här artikeln kommer du få svar på följande frågor, specifikt för dig som arbetar inom produktion:

Allt du behöver veta om NIS2-direktivet:

Klicka här för att komma direkt till vad du kan göra för att möta kraven.

Vad är NIS2-direktivet?

Direktivet om informations- och cybersäkerhet (NIS) i samhällskritiska sektorer var den första EU-lagstiftningen på området cybersäkerhet och är även lagstadgat i Sverige som NIS-lagen.

NIS2 utökar både krav och sektorer som direktivet omfattar. I Sverige har en utredare fått uppdraget att anpassa svensk rätt till direktivet som ska börja tillämpas den 18 oktober 2024. Förbered dig i tid!

Vilka minimikrav finns?

Ett urval:

 1. Riskanalys och säkerhetspolicys för informationssystem
 2. Incidenthantering (förebygg, upptäck och reagera på incidenter)
 3. Affärskontinuitet och krishantering
 4. Säkerhet i samband med anskaffning, utveckling och underhåll av nätverks- och informationssystem, inklusive hantering och publicering av sårbarheter
 5. Policys och procedurer för att bedöma effektiviteten av åtgärder för att hantera cybersäkerhetsrisker
 6. Säkerhet i leveranskedjor

Vilka sektorer omfattas av direktivet?

Om du har över 50 anställda och hittar din sektor i listan så är du omfattad av NIS2-direktivet:

Viktiga sektorer (nya)
 • Avfallshantering
 • Kemikalier
 • Digitala tjänster (leverantörer av sociala medier, sökmotorer etc.)
 • Livsmedel
 • Industri (bilar, el, datorer, maskinteknik etc.)
 • Forskning
 • Post
Kritiska sektorer (omfattas sedan tidigare av NIS)
 • Vatten och avlopp
 • Banker
 • Digital infrastruktur (leverantörer, datacenter etc.)
 • Energi (el, gas, olja etc.)
 • Finans
 • Hälsovård (forskning, medicintekniska produkter etc.)
 • IT-leverantörer (tjänste- och säkerhetsleverantörer)
 • Rymd
 • Transport (järnväg, väg etc.)
 • Administration (lokal och nationell förvaltning)

Det här kan du göra för att möta kraven som ingår i NIS2-direktivet:

Använd en programvara som kan möta NIS2-kraven (octoplant)

octoplant från AUVESY kan hjälpa dig att uppfylla de olika kraven i NIS2-direktivet.

Såhär löser octoplant kraven:

1. Riskanalys och säkerhetspolicyer för informationssystem

octoplants Threat Protection-modul är ett effektivt verktyg för riskanalys av företagets OT-miljö. Eftersom du identifierar sårbarheter i produktionsmiljön och kan sätta riskpoäng därefter. Således får du en överblick över dina sårbarheter och möjlighet att prioritera mellan kritiska och icke-kritiska sårbarheter.

2. Incidenthantering

octoplants Threat Protection-modul jämför dina produktionskomponenter mot CVE-, CERT- och CISA-databaser så du kan ligga steget före nya hot som uppstår. Automatisk säkerhetskopiering och versionshantering säkerställer att du fångar upp obehöriga ändringar och att en ny säkerhetskopia är tillgänglig om något har ändrats i systemen. octoplant skyddar alltså din OT-miljö genom att inkludera förebyggande, upptäckande och reagerande åtgärder vid incidenter.

3. Affärskontinuitet och krishantering

Eftersom att du alltid har en aktiv version och backup så kan du snabbt återställa rätt version i det påverkade systemet och återstarta din produktion på nolltid.

4. Säkerhet i samband med anskaffning, utveckling och underhåll av nätverks- och informationssystem, inklusive hantering och publicering av sårbarheter

octoplant är ett versionshanteringssystem som säkerställer nödvändig dokumentation vid utveckling och underhåll av din OT-miljö – oavsett om du har externa leverantörer. Sårbarhetsrapporter gör det också lättare att publicera och hantera sårbarheter.

Allt du behöver veta om NIS2-direktivet - en grafisk bild över hur octoplant löser NIS2
5. Policys och procedurer för att bedöma effektiviteten av åtgärder för att hantera cybersäkerhetsrisker

octoplants arbetsflöde säkerställer nödvändig dokumentation, så att du alltid kan gå tillbaka i processen och se fel. Du har alltid kontroll över: vem, vad, var, när och varför. Om ändringar görs utanför systemet kommer dessa ändå alltid att fångas upp av en automatisk backup & jämförelse. Därav kan du enkelt införa policys och rutiner för att hantera och bedöma företagets cybersäkerhetsrisker.

6. Säkerhet i leveranskedjor

I octoplant kan du skapa användarhantering ända ner till varje enskild komponent. Det innebär att anställda, externa konsulter eller andra användare av systemet endast har tillgång till de komponenter eller filer som är relevanta för dem. Dessutom säkerställer användarhantering att inte alla kan hämta ut, eller lägga in, data i systemet. Vidare är det möjligt att kontrollera filer/data i systemet med hjälp av en leverantörsutcheckning, vilket säkerställer att ändringshistorik dokumenteras, även om det är en extern person som ska arbeta med företagets komponenter. Detta ökar säkerheten i företagets försörjningskedja.

Det är allt du behöver veta om NIS2-direktivet inom produktion.

Du får gärna kontakta oss om du vill veta mer om hur octoplant kan implementeras i just din verksamhet.

Fler insights