Home Nyheter Intelligence Hub 3.2 : Ett komplett UNS- och datahanteringsverktyg
Produktuppdatering

Intelligence Hub 3.2 : Ett komplett UNS- och datahanteringsverktyg

Intelligence Hub 3.2

Intelligence Hub från HighByte har utvecklats till ett kraftfullt verktyg för Unified Namespace (UNS). Från början kunde Intelligence Hub ansluta till tredjeparts MQTT broker samt modellera data som går in och ut ur den. Nyligen lades det till en inbäddad MQTT broker till Intelligence Hub för att ta MQTT klienter enkelt ska kunna ansluta direkt. Denna utökade funktionalitet behövdes för att underlätta en UNS lösning, men det saknades en kritisk del: ett sätt att visualisera innehållet.


En UNS kräver:
  1. Någon form av MQTT broker.
  2. Väldefinierade ämnen (topics) och payloads som representerar en organisation och hur den konsumerar data. I praktiken kräver detta en datatekniklösning utformad för att hämta data från andra industriella system, kontextualisera denna data och publicera till brokern.
  3. En klient för att se UNS:s topics och dess payload.


Intelligence Hub version 3.2

Med releasen av version 3.2 kan vi officiellt säga att Intelligence Hub har uppfyllt dessa krav och nu är en komplett UNS-lösning. Med tillägget av vår nya UNS klient erbjuder version 3.2 alla komponenter som behövs för att bygga och hantera en UNS. Intelligence Hub ger den flexibiliteten att antingen fungera som en UNS-infrastruktur eller som en kompletterande lösning bland andra UNS-komponenter.

Intelligence Hub version 3.2 innehåller också pipelines-förbättringar och en ny SQLite-connector.UNS Client: Levererar synlighet i din Unified Namespace

UNS klienten tillhandahåller visualisering av UNS, så att användare kan se innehållet i vilken MQTT broker som helst. Användare till Intelligence Hub kan visuellt bläddra, interagera och testa sina UNS utan en extern klient. I kombination med vår inbäddade MQTT broker, möjliggör UNS-klienten visualisering av MQTT-baserade Industrial DataOps lösningar.

En vy av den nya UNS-klienten som är tillgänglig i HighByte Intelligence Hub version 3.2

Bildtext: En vy av den nya UNS-klienten som är tillgänglig i HighByte Intelligence Hub version 3.2, som gör det möjligt för användare att visuellt bläddra, interagera och testa sin UNS utan en extern klient.

Med den integrerade UNS-klienten är det bara att ansluta mot MQTT brokern och direkt visualisera UNS.

Slutligen kan UNS- klienten automatiskt upptäcka och visualisera payloads inklusive JSON, Sparkplug, text och raw binary. Användare till Sparkplug kommer att dra nytta av UNS klientens förmåga att avkoda Protobuf och göra payloaden läsbara. Förutom att läsa topics kan UNS klienten även publicera meddelanden till topics.

Datahantering: Pipelines uppgraderingar och en ny SQLite-anslutning

Med förbättringarna i Intelligence Hub version 3.2 kan datapipelines nu sekventiellt läsa, filtrera, förgrena, underhålla tillstånd och villkora skrivningar.

Pipelines i Intelligence Hub har förbättrats för att ge mycket konfigurerbar, komplex och sekvenserad databehandling.

Med Pipelines kan du nu:

  1. Det är enkelt att integrera med komplexa system som innehåller transaktions- och historiska data.
  2. Sekvensberoende transaktioner med MES och affärssystem.
  3. Övervaka status av integration med andra system.

Denna sekvensering, tillsammans med nya komprimeringsmöjligheter, kan tackla “ETL”-användningsfall, såsom backfilling av historiska data från tidsseriedatabaser till molnet. Dessutom kan Pipelines nu upprätthålla tillstånd från en körning till nästa, vilket är idealiskt för att fånga långvariga, villkorade händelser som används för att spåra maskinstatus och produktion.

Uppdaterat användargränssnitt för Pipelines

En vy av den förbättrade Pipelines-byggaren som finns i HighByte Intelligence Hub version 3.2

Bildtext: En vy av den förbättrade Pipelines-byggaren som finns i HighByte Intelligence Hub version 3.2. Förbättrad med ett nytt användargränssnitt samt flera nya steg och funktioner.

Intelligence Hub 3.2 har även nu en SQLite-anslutning för att nå en inbäddad SQLite-databas. Många Intelligence Hub-användare använder Structured Query Language (SQL) som ett verktyg för att transformera relationsdata. Den här nya anslutningen ger användarna ett enkelt, färdigt datalager att använda i sina Industrial DataOps-system.

Läs även dessa artiklar om Unified Namespace och HighBytes Intelligence Hub:

Vill du veta mer?

 

Läs HighBytes blogg för detaljer om alla nya funktioner och korrigeringar.

Kontakta oss för en gratis testversion
Fler inlägg