Home Nyheter OPC Router 5.2
Produktuppdatering

OPC Router 5.2

OPC Router 5.2

OPC Router har kommit med en ny version och i denna uppdatering har du möjlighet att ansluta en PostgreSQL-databas. Ta del av fler nyheter genom att läsa nedan, eller prova den nya versionen av OPC Router direkt.

PostgreSQL – Kraftfull databas med öppen källkod

Med den nya versionen är det möjligt att ansluta en PostgreSQL-databas.

Vad är PostgreSQL?
PostgreSQL är en kraftfull, objektorienterad databas med öppen källkod som har utvecklats aktivt i mer än 35 år. Databasen imponerar framför allt med sin tillförlitlighet, robusta funktioner och prestanda. Samtidigt erbjuder databasen en stor flexibilitet vad gäller anslutning tack vare XML och JSON.

Du kan hitta allt du behöver veta om den nya plugin-modulen på OPC Routers hemsida eller prova OPC Router 5.2 direkt för att se plug-inen.

Administration med användarroller

Användarroller kan nu ställas in och tilldelas enligt följande:

  • Admin: Har tillgång till alla funktioner och inställningar.
  • Editor: Kan redigera anslutningar och mallar, hantera datapunkter och aktivera applikationer.
  • Observer: Kan bara se status för anslutningar och loggar från det förflutna.

Dessa roller kan tilldelas till respektive användare i OPC Router.

Ytterligare nyheter

Fler möjligheter med JSON

I version 5.2 finns det också ett tillägg till att arbeta med JSON. Den nya JSON-transformen kan konvertera data lättare till det populära JSON-formatet. Tillsammans med JSONata kan ett JSON-dokument transformeras snabbt och enkelt för vidare användning.

JSON-transformeringen kan känna igen header och payload för en JSON-struktur och automatiskt omvandla dem till en lika och enhetlig JSON-struktur för att göra arbetet med JSON ännu enklare.

Förbättringar i arbetet med SAP

Tillsammans med den nya förändringen i arbetet med JSON kan OPC Router nu konvertera data från SAP direkt till ett JSON-format. Dessa data kan sedan överföras till andra system och enheter via JSON och bearbetas direkt.

Dessutom har SAP-triggerobjektet fått möjlighet att lägga till tabeller och parametrar till in- och utdata. Köbehandling via qRFC stöds för att skicka IDocs till SAP.

Tillägg i databasanslutningen

OPC Router har nu ännu fler inställningsmöjligheter för att läsa data från en databas. Den utlästa informationen kan nu markeras individuellt i en separat kolumn.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Fler inlägg