Home Nyheter OPC Router 4.25
Produktuppdatering

OPC Router 4.25

OPC Router 4.25 innehåller både nya funktioner och en tydligt strukturerad licensportal

Produktionen når en ny nivå med OPC Router 4.25

OPC Router 4.25

  • Ny funktion: “Store & Forward” förhindrar dataförlust om mottagaren inte är tillgänglig eller om databasen inte kan behandla kommandon tillräckligt snabbt.
  • Ny funktion: “Redundans” möjliggör gemensam hantering av två OPC-routrar, så att om den primära OPC-routern slutar att fungera tar den sekundära OPC-routern över alla funktioner helt automatiskt.
  • Ny funktion: “Enterprise +” kombinerar funktioner som dynamiska mallinstanser, utökade meddelandegrupper och anslutning av redundanta delsystem.
  • Den Interna databasen är nu MongoDB: Denna ändring av NoSQL-databasen ger en enorm hastighetsökning i alla områden och tar bort 10 GB-gränsen för databasstorlek.
  • Licensportal online: Den nya portalen ger en översikt över de aktiva OPC Router-licenserna, tillhörande villkor och information om befintliga underhållsavtal.

För den nya OPC Router från Inray version 4.25 har mer än 40 funktioner nyligen implementerats eller redigerats, till exempel det nya Zipher-protokollet för Videojet-skrivare, integrationen av PFX-certifikat och möjligheten att göra plug-ins aktiva utan att starta om när du ändrar konfigurationen. Således representerar den här versionen nästa utvecklingssteg för OPC Router som en kommunikations-, datahanterings- och datadistributionsplattfrom.

Fler inlägg