Home Nyheter Nyheter med HighByte Intelligence Hub 2.2
Produktuppdatering

Nyheter med HighByte Intelligence Hub 2.2

Intelligence Hub 2.2 kommer med många nya anslutningar och kraftfulla funktioner som förbättrar analysmöjligheterna, speciellt för batch- och processproduktion.

High Byte product update

Den senaste versionen av HighByte Intelligence Hub gör det enklare än någonsin att utnyttja historisk data för analys. Med den nya OSIsoft PI AF SDK-kontakten kan du enkelt extrahera och publicera data i PI-systemet och få ut mer värde av historisk processdata. Dessutom kommer HighByte Intelligence Hub 2.2 med flera anslutningsalternativ, inklusive tvåvägskontakter för InfluxDB och Oracle Database, samt förbättrad OPC UA-anslutning. Versionen kommer också med stöd för CSV-utgångar och SAML (Security Assertion Markup Language). Se detaljer om alla nya funktioner nedan.

Version 2.2 innehåller en uppdaterad version av Log4j. Av säkerhetsskäl rekommenderar HighByte därför att alla kunder uppgraderar till version 2.2.

Vill du veta mer om HighByte Intelligence Hub? Läs mer på våra produktsidor

PI-system

Ny PI-kontakt använder OSIsoft PI AF SDK för att ansluta, läsa och skriva till PI-systemet. Anslutningen stöder läsning av råpunkter, aggregat, händelseramar och tillgångar. Det stöder också att skriva HighByte Intelligence Hub-instanser till PI-punkter eller som element och mallar direkt till Asset Framework.

InfluxDB

Ny InfluxDB connector stöder läsning av InfluxDB med Flux-frågespråk, förutom att skriva modellerad data i InfluxDB. InfluxDB-taggar stöds också, vilket gör det möjligt för kunder att strukturera InfluxDB-data med ISA-95-hierarkin.

Oracle Database

Oracle är nu en förstklassig anslutning, liksom SQL Server, PostgeSQL och MySQL. Anslutningen stöder läsning och skrivning till Oracle Database, samt anropar lagrade procedurer. Den nya Oracle Database Connector gör det möjligt att koppla både MES- och ERP-system, och läsa/skriva data till dessa system.

CSV Outputs

Ny CSV Output som låter kunderna enkelt skicka ut modellerad data som en CSV-fil för att bekräfta att flödet fungerar. Dessutom kan man skicka modellerad data till nya AI- och Machine Learning-plattformar för utbildning. I det här fallet är utbildning och realtidsdataflöden i HighByte Intelligence Hub olika, men båda använder samma standardiserade datamodell. Detta är en av fördelarna med datormodellering på egen hand!

Security Assertion Markup Language (SAML)

HighByte Intelligence Hub stöder nu integration med tredjepartsidentitetsleverantörer som använder SAML (Security Assertion Markup Language). Detta tillåter kunder att kontrollera inloggningsinformation och användarroller i applikationer som Active Directory, Okta eller PingID. HighByte Intelligence Hub autentiserar sedan användare genom tredjeparts IdPs, vilket begränsar vad användaren kan göra i Intelligence Hub beroende på den tilldelade rollen.

OPC UA-prenumerationer

Den här versionen förbättrar OPC UA-anslutning till att inkludera stöd för OPC UA-prenumerationer. Detta gör det enklare och mer effektivt att ansluta till resursbegränsade OPC UA-servrar såsom PLC:er.

Förbättrad arrayexpansion

En enda HighByte Intelligence Hub-instans kan nu ange en serie data (som SQL-rader), transformera varje rad genom instansen och mata ut en transformerad array med den nya inställningen Instance Mode. I tidigare utgåvor krävde denna typ av transformation en underordnad instans/modellhierarki.

MQTT-ämnen

HighByte Intelligence Hub 2.2 innehåller en ny “Include Topic”-inställning för MQTT-inmatning, som låter kunder fånga ämnesnamnet och använda det i instansuttryck. Detta används ofta när MQTT topic namespace inkluderar ISA-95-hierarkin som krävs i upstream-system.

Uppdelningsmatriser

MQTT- och Sparkplug-utgångar har förbättrats med en ny “Breakup Arrays”-funktion, som gör att matriser av data (som SQL-rader) kan matas ut som individuella publikationer. I kombination med dynamiska utgångar gör detta att anslutningar kan dela upp en array i olika publikationer om olika ämnen.

Vill du veta mer om HighByte Intelligence Hub 2.2?

Highbyte bjuder in till ett webinar den 13 januari 2022. Under webinaret får du en teknisk genomgång av Intelligence Hub, och du får lära dig mer om de nya funktionerna. Det kommer även att presenteras tre use case.
Registerna sig till webinaret här

Fler inlägg