Home Nyheter Release av HighByte Intelligence Hub 2.0
Produktuppdatering

Release av HighByte Intelligence Hub 2.0

HighByte har lanserat en stor uppdatering av Intelligence Hub: Upptäck de nya funktionerna i version 2.0.

High Byte product update

Ny multi-hub-administration gör DataOps-lösningen HighByte Intelligence Hub «Enterprise Ready». Det blir lättare att standardisera och skala för användning i hela verksamheten. Dessutom kommer version 2.0 med avancerad användarhantering, granskningshändelser, projektbackup och många andra funktioner som hjälper företag att skala, underhålla och hantera industriella data. Dynamisk kontextualisering gör det lättare att samla in data från flera system i en enda uppsättning information.

Upptäck de nya funktionerna

Multi-Hub administration

Välj en central Intelligence Hub som dina andra Intelligence Hubs säkert kan ansluta till. Använd Central Intelligence Hub för att visa händelser och hantera konfigurationer, användare, roller och certifikat. Jämför och synkronisera konfigurationer, inklusive inkommande och utgående länkar


Användare, roller och certifikat

Hantera åtkomst till olika användare. Välj bland behörigheter för att läsa, skapa, uppdatera och / eller ta bort åtkomst till länkar, modeller, händelser, “flöden”, nätverk, användarloggar och / eller certifikat. Användare kan hantera certifikat direkt i konfigurationsverktyget.


Händelser och Audit Trails

Händelser kan nu visas i konfigurationsverktyget. Användare kan filtrera händelseinformation baserat på typ, källa eller meddelandeinnehåll. Förutom allmän information, varningar och felmeddelanden stöds också möjligheten att logga Audit Trails.

Backup av projekt

När projektkonfigurationer ändras kan den befintliga konfigurationen säkerhetskopieras innan ändringarna tillämpas. Användare kan ange hur många och hur länge säkerhetskopior ska sparas

Amazon Kinesis Connectors

Amazon har skapat lösningar för att skala och hantera tillförlitlig industriell realtidsdata som strömmas via AWS Cloud. Produkten stöder nu Amazon Kinesis Data Streams och Amazon Kinesis Firehouse -kontakter som förenklar och påskyndar publicering av industriell data till AWS.

Dynamisk kontexualisering

REST- och SQL-baserade ingångar kan hänvisa till ingångar via andra länkar. Detta gör det möjligt för användare att skapa modeller med olika kontextnivåer baserat på de senaste tillgängliga realtidsdata.

Vill du läsa mer om HighByte Intelligence Hub 2.0? Besök HighByte egna blogg, eller läs om fler detaljer om den senaste versionen här.

Fler inlägg