Home Nyheter HighByte Intelligence Hub 2.3 är nu tillgänglig
Produktuppdatering

HighByte Intelligence Hub 2.3 är nu tillgänglig

HighByte Intelligence Hub

HighByte Intelligence Hub 2.3 kommer med nya funktioner för aggregering av rådata, hantering av filer, kommunikation med molnet, översikt och avisering i samband med flödes- och anslutningsstatus samt enkel övervakning av storskaliga dataströmmar. Med de kraftfulla nya funktionerna och ett bättre användargränssnitt utvecklas Intelligence Hub till en mer interaktiv DataOps-plattform.

Vill du veta mer om HighByte Intelligence Hub? Se våra produktsidor.

Nyheter i Intelligence Hub 2.3

Övervaka anslutning och dataströmmar

 • Att utveckla och felsöka dataströmmar är enklare än någonsin. 
 • Se och bli meddelad om anslutnings- och flödesfel och övervaka datapipelines i stor skala med hjälp av tredjeparts systemövervakningsfunktioner.

Förbättrad användarinterface

 • Nya funktioner utvecklar Intelligence Hub till en mer komplett DataOps-plattform.
 • Den nya versionen låter dig bland annat välja utökad visning för poster med flera värderader, utföra testavläsningar på instanser och aktivera eller avaktivera flöden.

Aggregation

 • Aggregation låter dig sammanfatta och beräkna rådatavärden över en tidsperiod, och ger dig min-, max-, medel-, antal- och deltavärden.
 • Ny dödbandsfunktion säkerställer att sensorbrus och mindre förändringar ignoreras.
 • Både aggregering och dödband ger enklare datahantering och ger kostnadsbesparingar genom att begränsa mängden data som skickas till molnet.

Ny «File Collector»

 • Överför filer mellan system eller andra gränssnitt som MQTT.
 • Skicka alla typer av filer, inklusive bild-, video- eller programspecifika datafiler (som CNC- och CAD-filer).
 • Ny “File Collector” transporterar filer lokalt till moln, moln till lokalt och maskin till maskin. 

Microsoft Azure cloud-to-edge

 • Möjlighet till tvåvägskommunikation mellan molnet/Microsoft Azure och lokala system.
 • Anslutningarna till Azure IoT Hub och Event Hubs stöder nu också skrivning av information från Azure, genom Intelligence Hub och tillbaka till produktion.

Vill du veta mer?

För mer information om HighByte Intelligence Hub 2.3, läs det här blogginlägget, eller se release notes för en komplett översikt över alla nya funktioner.

Fler inlägg