Home Nyheter Få bättre visualisering med Proficy Operations Hub 2022
Produktuppdatering

Få bättre visualisering med Proficy Operations Hub 2022

Proficy Operations Hub 2022 är nu tillgängligt! Den senaste versionen innehåller flera nya funktioner och förbättringar för bättre visualisering.

Proficy Operations Hub 2022 förbättrar anläggningens drift genom att ge användaren tillgång till information från många system, via samma användargränssnitt. Detta gör det lättare att analysera informationen och fatta rätt beslut, var som helst och när som helst.

Vad är Proficy Operations Hub? 
Proficy Operations Hub är ett modernt, centraliserat visualiseringsplattform, där grafiska objekt och industriella applikationer kan byggas effektivt, – helt utan kod.

Med Proficy Operations Hub 2022 kan både utvecklare och icke-utvecklare snabbt skapa grafiska vyer för olika användare. med hjälp av ett omfattande bibliotek med grafiska objekt. Genom att anslutna olika system kan du enkelt omvandla rådata till användbar information för olika typer av användare. Detta görs via “drag and drop” funktionalitet, där du först placerar visualiseringskomponenter i Proficy Operations Hub, och sedan ansluter datakällan till komponenten.

Proficy Operations Hub är designad som ett Business Intelligence-verktyg för OT-personal. Mjukvaran lämpar sig för alla industriella miljöer, och används inom industrier som vatten och avlopp, fordon, livsmedelsproduktion samt energi.

Nyheter med Proficy Operations Hub 2022

Nya funktioner i den senaste uppdateringen inkluderar ökad applikationsutveckling med hjälp av molninfrastruktur med Microsoft Azure och Amazon Web Service (AWS), utökat widgetbibliotek för datavisning och analys och tredjeparts systemintegration via OPC UA. Programvaran förbättrar också OT Business Intelligence med nya grafiska objekt och pivottabeller för ad hoc multidimensionell dataanalys.

Proficy Operations Hub förbättrar även MES-, HMI/SCADA- och Historian-applikationer med en dataflödeshanterare för att skapa runtime-logik. Multi-timeline widget förbättrar visningen av händelsebaserad data som driftstopp och maskinutnyttjande. Ny anpassningsbar Proficy Batch Execution-visualisering med förbättrat användargränssnitt.

Nya funktioner och prestandaförbättringar

  • Ökad applikationsutveckling med hjälp av molninfrastruktur med Microsoft Azure och Amazon Web Service (AWS).
  • Utökat grafikbibliotek.
  • Pivottabell för ad hoc multidimensionell dataanalys.
  • Dataflödeshanterare för att skapa runtime-logik.
  • Multi-tidslinjewidget för bättre visning av händelsebaserad data.
  • Ny, anpassningsbar Proficy Batch Execution-visualisering.
  • Tredje parts systemintegration med OPC UA.

Tillgång till data över hela organisationen, centraliserad visualisering, digitaliserade processer och dataanalys i sammanhang ger snabbare svar och bättre beslutsfattande. Detta leder till minskade kostnader och snabbare “time-to-market”, samt minskade underhållskostnader, säger Richard Kenedi, General Manager för GE Digitals Manufacturing and Digital Plant-verksamhet. “Detta är resultatet av närmare samarbete och ständiga förbättringar, som är nyckelfaktorerna i dagens industriella miljöer.”

Vill du veta mer om Proficy Operations Hub?

Besök våra produktsidor eller kontakta oss för mer information.

Fler inlägg