Home Nyheter Proficy Historian är nu tillgänglig i molnet
Produktuppdatering

Proficy Historian är nu tillgänglig i molnet

Marknadens mest kraftfulla processdatabas, Proficy Historian är nu tillgänglig i molnet.

Proficy Historian for Cloud

GE Digital har utvecklat Proficy Historian for Cloud, världens första molnbaserade tidseriedatabas.

Proficy Historian for Cloud är designad för en enklare och mer tillförlitlig distribution av OT-data till molnet. Genom att kombinera OT och företagsdata hjälper programvaran industriföretag att lagra sin befintliga data i molnet.

“Allt fler ledande industriföretag har beslutat sig för att anamma molnet”, berättar Richard Kenedi, General Manager hos GE Digital’s «Manufacturing and Digital Plant Business». “ERP, data lake, till och med MES-system kan nu kopplas upp och distribueras i molnet, och det finns ett överflöd av analysverktyg att använda! Det som tidigare har saknats är möjligheten att på ett enkelt sätt flytta OT-data i stor skala till molnet, men det finns det nu en lösning på.”

 

Designad för molnet

Proficy Historian for Cloud är molnbaserad, designad för molnet, och har fördelar relaterade till molnbaserad teknik. Detta inkluderar minimerade produktionsstopp för uppdateringar, datareplikering och har hög tillgänglighet.

Proficy Historian for Cloud

Proficy Historian for Cloud skickar krypterade och säkra OT-dataströmmar till molnet. Mjukvaran är designad för att hantera stora mängder tidsseriedata och kan skicka upp till 150 000 värden per sekund per dataström. Inbyggda datainsamlingsverktyg anpassade för industriell användning inkluderar hundratals industriella protokoll och “Store & Forward”-teknik för att hantera instabila nätverk.

Avancerad komprimering vid datakällan minskar distributions-, bearbetnings- och inläsningsresurser och säkerställer kostnadseffektiv användning av molninfrastrukturen.

Högupplöst data från många år tillbaka är lättillgänglig för användare som vill använda den. Det finns ett stort urval av olika klientverktyg från både GE Digital och tredjepartsklienter som Excel.

Proficy Historian for Cloud kommer med inbyggda gränssnitt mot data lakes och andra molnbaserade analysplattformar, förutom att de distribueras i företagets virtuella privata moln (VPC). Detta gör dataintegration enklare och minskar “time-to-value” och implementeringskostnader.

Reducera kostnader och få enklare datahantering

GE Aviation använder Proficy Historian for Cloud för att hantera OT-data i 32 produktionsanläggningar.

“Att hantera denna mängd data är mycket kostsamt”, säger Bill Andrews, teknisk produktchef, GE Aviation. “Genom att flytta från 32 lokala Proficy Historian-databaser till en gemensam Proficy Historian för moln kan vi minska administrationskostnaderna och stilleståndstiden. Samtidigt förbättrar vi skalbarhet och tillförlitlighet.”

GE Aviation räknar med att minska infrastrukturkostnaderna med mer än 20 %. Teamet kommer också att förbättra systemtillgängligheten genom att eliminera över en månads schemalagda driftstopp och skapa ett gemensamt datalager som är tillgängligt för alla anställda.

“Industriföretag vill ha lösningar som förbättrar tillförlitligheten, ger djupare insikt i driftsdata och skalas säkert över anläggningar”, säger Stephen Orban, Vice President, AWS Marketplace och Control Services AWS. “Därför är vi glada över att Proficy Historian for Cloud nu är tillgänglig på AWS Marketplace. Oavsett om den används på en eller flera anläggningar, gör lösningen det enklare för kunder att skicka högupplöst OT-data till en Data Lake, Big Data Analytics, AI och Machine Learning i stor skala.”

Vill du veta mer om Proficy Historian for Cloud? 

Läs mer om Proficy Historian på våra produktsidor,
eller ta kontakt med oss för att hitta den lösningen som passar din verksamhet.

Fler inlägg