Vad är nytt med iFIX 2023?

Anmäl dig till lanseringens olika webbinarium här.

iFIX-uppdateringen handlar om att utveckla lösningar snabbt i HTML5-miljö, för att du som användare ska få en positiv upplevelse.

Uppdateringen innefattar mer specifikt:

 • Native HTML5 Graphics Designer och Runtime som är enkel att skala.
 • Möjlighet att kombinera iFIX med andra OT- och IT-system.
 • Möjlighet att lägga till information som PDF-filer, videos, SQL-tabeller och så vidare för en förbättrad upplevelse.
 • En centrerad projektinstallation.
 • IoT-applikationer som fungerar med MQTTs, OPC-UA och mer.

Vad innebär det för dig som användare?

Översikt över skärm iFIX 2023

Ökad produktivitet

För dig som eftersträvar effektivitet, tillförlitlighet och hållbarhet i dina fabriker, så är iFIX det självklara valet. Det finns mängder av företag, både i Sverige och Europa, som använder iFIX för att:

 • Säkerställa ”First-time-right”-produktion genom att produkt- och receptinformation finns tillgänglig för användare.
 • Snabbt kunna analysera förlorad produktivitet genom anpassade vyer för användaren.
 • Strömma data från lokala system till Cloud-baserade applikationer.
 • Använda avancerad Analytics och Machine Learning direkt i användarens arbetsmiljö.

Om du har använt en tidigare version av iFIX kommer du bli glatt överraskad över vad du kan göra för dina användare med de senaste verktygen och designförändringarna.

iFIX 2023 - Skärmöversikt

Uppkopplade medarbetare

iFIXs HMI-verktyg och design skapar en användarupplevelse som underlättar dagliga arbetsuppgifter.

GE Digitals analys över hur människor använder och reagerar på processdata ligger till grund för skärmdesign och visualisering – vilket bevisat en ökad reaktionsförmågan för larm, kortare reaktionstid och reducerad tid för upplärning av ny personal.

För dig som är intresserad av att uppdatera en tidigare version av iFIX så är det rätt tid att nyttja de effektiva HMI-verktygen. Med Operations Hub är det även enklare än någonsin att bygga anpassade vyer tillsammans med SCADA, Historian, MES och andra externa system.

Iot SCADA - iFIX 2023

HMI/SCADA – redo för IoT

Gränserna mellan olika system blir allt suddigare – tidigare var det system som genererade data, SCADA-system som gav en bildvy och någonstans längst vägen loggades en del data för rapportering och analys. Idag är sensorer smarta: SCADA-system behöver integreras med olika IT-system.

Därför behöver en modern HMI/SCADA:

 • Anslutning till moderna (MQTT) och äldre protokoll.
 • Moderna gränssnitt för dataöverföring och REST/OPC-UA.

Snabbare utveckling

I iFIX 6.5 och iFIX 2022 finns ”Configuration Hub” som en gemensam modelleringsmiljö och den finns var i iFIX 2023 – med ett uppdaterat, webbaserat Interface.