Home Lösningar och Produkter HMI / SCADA iFIX SCADA-system Novotek Components till HMI/SCADA iFIX

Novotek Messenger

En komponent till iFIX för att skicka larm till kommunikationsutrustning.

Novotek Messenger ger dig möjlighet att ta emot larm på din mobiltelefon, e-post, personsökare eller fax. Den ger dig ett verktyg för att se vad som händer i din anläggning på plats, men även på distans.

ICS – Idus Connection Suite 

ICS för Proficy iFIX ger en grafiskt enkel och användarvänlig integration mellan Proficy iFIX och Idus IS underhållssystem.

Underhållsinformation från Idus IS finns tillgänglig i iFIX grafiska interface. Det ger dig möjlighet att länka korresponderande information i Idus IS, som till exempel objekt, arbetsorder, felanmälan, reservdelar till rätt person eller avdelning.

ICS gör det möjligt att schemalägga överföring av realtidsdata från iFIX. Det kan till exempel göra planerat underhåll baserat på verklig drifttid, antal start/stopp, antal larm på ett unikt objekt. Med denna unika funktion kan ni optimera ert förebyggande underhåll och därmed spara pengar på både reservdelar och underhåll.

Novotek VisualTimeChannels

Grafisk och flexibel komponent för tidkanaler till Proficy iFIX och OPC Servers.

Komponenten är ett flexibelt operatörvänligt verktyg som kan aktivera och stänga av objekt enligt ett förutbestämt schema. Den kan bland annat användas för kontroll av dörrlås, belysning, klimatanläggning eller andra signaluppsättningar som bör hanteras vid givna tidpunkter.

Låt oss berätta mer!

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera ett produktionsplaneringssystem till ditt företag.

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Kontakta oss