Uppnå operativ excellens

Arbetsflöden, procedurer och processer som styr tillverkningen i hela leveranskedjan har genomgått ständiga förbättringar under många år.

Automatiseringen och digitaliseringen har gjort att flödena steg för steg kan övervakas, kontrolleras, dokumenteras och optimeras. En arbetsprocess som tagit produktiviteten till en ny nivå.

Oavsett om du tillför värde till komplexa tillgångar, möjliggör en ny fältservicefunktion eller söker efter sätt att justera industriella processer, funktioner, spårning, automatisering, OEE, rapportering och många fler, är alla naturliga delar av den digitala transformationen. Anpassning av digitala verktyg och arbetsprinciper som får er att uppnå just operativ excellens.

Aktuella höjdpunkter
Upptäck Proficy 2022
Proficy 2022 Webinar Series
Det är snart dags för GE Digitals stora lansering av nya versionen 2022 för Proficy familjen.

Lär dig om de stora nya förbättringarna i hela Proficy 2022-familjen.

  • iFIX 2022 (6.8)
  • CIMPLICITY 2022 (11.5)
  • Plant Applications 2022 (9.0)
  • Proficy Historian 2022 (10.0)
  • Proficy Operations Hub 2022 (2.5)
  • och med – totalt 10 nya produktreleaser

    (Webnaren är på engelska)

Delta i webinaren (ny sida)
Digital produktionsplanering

På grund av Covid-19-pandemin har tillverkningsföretag blivit mer medvetna om att anpassa sig till yttre och interna omständigheter, utmaningar och förändringar.

(Texten är på engelska)

Läs mer (ny sida)
Industrial DataOps Maturity Model

Industrial DataOps mognadsmodell hjälper kunder att se var de är på sin industriella dataresa.

(PDFen är på engelska)

Ladda ner PDFen (ny sida)