Home Branscher Produktion Customer story Weber Sverige AB

Lösning

 • Batchhantering
 • Recepthantering
 • Spårbarhet
 • Rapportering
 • Analys
 • Integration med planering och affärssystem
 • Produktions planering
 • Automatisk körning

Produkter

Fördelar

 • Bättre överblick över produktionsplanen
 • Mer exakt recepthantering
 • Ökad produktion med befintlig utrustning
 • Mindre belastning på operatörerna
 • Integration med affärssystem
 • Serviceavtal för snabb support från Novotek via VPN
Novotek piktogram: Check.

Webers fabrik i Vingåker producerar och exporterar stora mängder golvavjämningscement. Med så många som 25 beställningar per dag kör fabriken 20 timmar om dygnet. En batch tar knappt fyra minuter att producera. För att varje recept ska köras måste stora mängder råvaror doseras, tömmas och blandas innan de transporteras till förpackningsmaskinen. Detta kräver ett bra system som kan ge en bra överblick genom hela produktionsprocessen.

Efter ett produktionsavbrott på grund av ett äldre styrsystem behövde fabriken i Vingåker en uppgradering. De ville ha ett system som skulle ge en heltäckande översikt över produktionen, ge operatörerna större frihet och ytterligare effektivisera produktionsprocesserna. Valet föll på en MES-lösning från Novotek.

Med Proficy Plant Applications bygger produktionen på automatisk styrning. Det innebär att MES-systemet har kontroll över bland annat recept, artiklar och beställningar samt insamling av data till rapporter. Numrerade produktionsorders skickas automatiskt från företagets system till produktionsplaneringsverktyget ROB-EX Scheduler. Här visas alla beställningar tillsammans med råvaruförsörjningen, så att du alltid har en överblick över när råvaror tar slut.

MES-systemet sköter sedan distributionen av produktionsordern så att rätt kvantitet levereras till rätt destination (oftast förpackningsmaskinen). Systemet balanserar produktionen efter behov, så att destinationen med störst behov får nästa order. Prioriteringar kan också ställas in manuellt av operatören.

Nya möjligheter

Det tidigare kontrollsystemet innebar att operatörerna behövde vara mer involverade i själva produktionsprocessen. Med implementeringen av MES-systemet med automatisk körning förändrades operatörens roll avsevärt. Nu, med ett modernt HMI-system, har operatören ett användarvänligt gränssnitt för överblick och kontroll över produktionen.

Fabrikschefen på Weber är nöjd med satsningen på Proficy Plant Applications. Framöver är planen att utnyttja integrationen mellan de olika delsystemen, för att uppnå ännu bättre produktionsplanering och spårbarhet.

MES-systemet har gjort det möjligt för oss att minska antalet produktionslinjer, men samtidigt följa och i framtiden kanske förbättra produktionskapaciteten, avslutar han.

Läs mer om lösningarna
Proficy Plant Applications

En komplett, modulbaserad MES-lösning.

Läs mer
ROB-EX Scheduler

Ett verktyg specialiserat på produktionsplanering.

Läs mer