Home Branscher Petro och Kemi Customer Story Nouryon

Lösning

  • Produktionsstyrning
  • Globalt informationssystem
  • Operatörsystem

Produkter

Fördelar

  • Globat samarbete
  • Fjärrövervakning och fjärrkontroll
  • En integrerad lösning
  • Gradvis expansion
Novotek Sverige AB

Nouryon, tidigare Eka Chemicals, kopplade ihop sina produktionsanläggningar globalt med hjälp av en samling Proficy-lösningar från GE Digital. Resultatet blev ett globalt samarbete och möjlighet till fjärrövervakning och fjärrstyrning – i en integrerad lösning.

Som ett resultat av den ökade användningen av väteperoxid under 1990-talet utökade Eka Chemicals med flera nya fabriker. Med produktionsanläggningarna utspridda över hela världen fanns det ett behov av ett system som kunde jämföra produktionsprocessen mellan anläggningarna. Därmed implementerades EPI-systemet, EKA Chemicals Process Information.

Inledningsvis kopplades sex väteperoxidanläggningar samman med hjälp av ett EPI. Idag är nästan alla anläggningar runt om i världen anslutna. Systemet består av flera av GE Digitals Proficy-produkter: HMI/SCADA-lösningen iFIX, MES-systemet Plant Applications och processdatabasen Historian. Dessutom är systemet kopplat till produktionsplaneraren ROB-EX Scheduler, Excel och ett antal skräddarsydda applikationer.

I byggandet av systemet har vi fokuserat på att inkludera alla nivåer i organisationen, för att skapa ett verktyg som underlättar samarbetet, förklarar en tidigare projektledare och globalt ansvarig för industriell IT på Eka Chemicals AB, numera Digitaliseringsdirektör på Nouryon.

Globalt styrsystem

Ett av de tydligaste resultaten efter implementeringen av EPI är hur de olika produktionsanläggningarna kan samarbeta över nationsgränserna. Alla anslutna fabriker har tillgång till varandra och man kan snabbt hämta information om global status.

Tidigare arbetade Nouryon mer lokalt. Varje anläggning skötte sig själv och sina egna uppgifter. Nu kan en operatör i Bohus ge kvalificerat användarstöd till en operatör i USA, och vice versa.

En annan spännande funktion som EPI har gett dem är möjligheten att fjärrstyra hela anläggningar. Ett exempel är anläggningen på Rjukan i Norge, där valet stod mellan att lägga ner verksamheten eller minska personalstyrkan rejält.

Lösningen blev att köra Rjukanfabriken obemannad nattetid, med övervakning från Bohus, förklarar de och tillägger att övervakningen görs med hjälp av avancerade kamerasystem och ett säkerhetssystem för att undvika kritiska incidenter.

Gradvis implementering

Eka Chemicals och Nouryon valde att utöka EPI-lösningen successivt. Från att ha inkluderat ungefär hälften av produktionsanläggningarna tidigare täcker systemet nu de allra flesta fabriker runt om i världen.

Vårt mål var att alla anläggningar inom koncernen skulle vara anslutna inom fem år. Implementeringen har skett gradvis för att kunna säkerställa bästa möjliga implementering, avslutar Digitaliseringsdirektören.

Läs mer om lösningarna