Home Branscher Papper och massa Customer Story Metso Paper Karlstad

Lösning

  • Produktionsplanering

Produkter

Fördelar

  • Bättre översikt
  • Bättre kontroll över produktionen
  • Färre flaskhalsar
  • Användarvänligt gränssnitt
Novotek piktogram: Check.

Metso Paper i Karlstad tillverkar pappersmaskiner. Med en krävande produktion behövde de ett system som underlättade produktionsplaneringen. Valet slutade på ROB-EX Scheduler från Novotek.

Att tillverka pappersmaskiner är ingen lätt uppgift. Varje maskin består av olika mekaniska delkomponenter som alla ska produceras, bearbetas, monteras och testas. Dessutom ska instrument och styrelektronik installeras på maskinen. Ofta utförs flera av arbetsuppgifterna parallellt i produktionen, vilket gör att en försening på en delkomponent eller uppgift kan få stora effekter på slutleveransdatum. Det kan också orsaka problem för nästa pappersmaskin som ska tillverkas.

Översikt över hela produktionen

Tidigare använde Metso Paper sitt affärssystem och Excel som planeringsverktyg. Utmaningen var att det var svårt att upptäcka flaskhalsar som kunde uppstå i tid. Därmed föll valet på att investera i ROB-EX Scheduler från Novotek.

Vi undersökte flera av de verktyg som finns på marknaden och valde ROB-EX för att systemet bäst passade våra behov. Det enkla användargränssnittet och möjligheten att få support på skandinaviska var också viktigt för oss, säger planeringschefen på Metso Paper Karlstad.

Med ROB-EX Scheduler fick Metso Paper en bättre överblick över produktionen, kunde genomföra mer detaljerad planering och fick kontroll över eventuella flaskhalsar. Detta gjorde det lättare att planera leveranstider, – vilket även hade en positiv effekt för underleverantörerna – Tidigare har vi alltid haft fullt upp med att beställa komponenter. Nu vet vi exakt när vi kommer att behöva mer material, och kan beställa i god tid så att våra underleverantörer får den tid de behöver för att producera komponenterna.

Att tillverka pappersmaskiner är ingen lätt uppgift. Varje maskin består av olika mekaniska delkomponenter som alla ska produceras, bearbetas, monteras och testas. Dessutom ska instrument och styrelektronik installeras på maskinen. Ofta utförs flera av arbetsuppgifterna parallellt i produktionen, vilket gör att en försening på en delkomponent eller uppgift kan få stora effekter på slutleveransdatum. Det kan också orsaka problem för nästa pappersmaskin som ska tillverkas.

En förändringsprocess som nått målet

ROB-EX Scheduler kan kopplas med affärssystemet, men Metso Paper såg flera fördelar med att hålla de två systemen åtskilda.

En viktig faktor som många underskattar är förmågan att planera maskinkapaciteten innan förberedelser görs. En grov planering bör göras i produktionsplanen innan beställningen ligger i affärssystemet, kanske redan innan försäljningsavdelningen har sålt projektet, konstaterar planeringschefen.

Planering är viktig. Detta reflexernas i sättet som Metso Paper valde att implementera ROB-EX Scheduler. Med en och en halv timmes träning varje dag under en period på två månader kunde de vara säkra på att planerarna var bekanta med systemet.

Ofta är resan målet. Att lägga mer tid på implementering gör användningen mycket effektivare i framtiden. Vårt mål är att alltid använda alla resurser för att förbättra företagets totala resultat, avslutar planeringschefen.

ROB-EX Scheduler

Ett verktyg som är särskilt utvecklat för produktionsplanering.

Läs mer