Home Branscher Livsmedel Customer story – En av Sverige största glasstillverkare

När vi fick kontakt med kunden fanns det flera förbättringspunkter. De hade i utgångsläget en föråldrat Batchbaserat blandingssystem, både i form av hårdvara och programvara. Fabriken hade öppet under dygnets alla timmar eftersom det var den enda fabriken i Norden. Därför fanns det bara ett litet fönster där vi kunde byta ut systemet, nämligen två veckor under julen. Dessutom hade organisationen många I/O-anslutningspunkter, mer specifikt över 4000 stycken.

Vår kund ville även uppnå större flexibilitet och användarvänlighet. Det var också viktigt att de nya lösningarna fungerade tillsammans med deras SAP-system. Eftersom det dåvarande systemet var komplicerat och svårskött av ett fåtal anställda, efterfrågades även mer kompetens kring det nya systemet.

Lösningar
Produkt
Fördelar
 • Produktionsuppfölj-ning och styrning
 • Automationslösning
 • Batchsystem
 • iFIX HMI SCADA
 • Proficy Batch Execution
 • Proficy Plant Applications
 • Uppgraderad PLC-plattform
 • VersaMax
 • Snabbare system med högre precision
 • Hög driftsäkerhet och skalbarhet
 • Hög framtida kompatibilitet
 • Rapportgenerering
 • Spårbarhet
 • Snabb installation och drifttaging under befintlig stilleståndperiod
Pictogram för resultat vid byte av produktionssystem

Implementeringen steg för steg:

Positiva resultat av att byta system

Krav på förbättringar av funktioner

Det fanns en rad funktioner som kunden ville förbättra, exempelvis spårbarhet, batchhantering samt loggning och rapportering av kvalitets- och kontrollparametrar i blandningsprocessen. I samband med blandningsprocessen ville de även förbättra analys- och rapportfunktioner. Sist men inte minst fanns krav på enklare uppdatering och support i framtiden.

Novotek referens produktionssystem

Varför valdes vi?

”Novotek var det enda företag som kunde presentera en hållbar lösning på problemet med det stora antalet I/O-moduler, som skulle bytas under stark tidspress. Sedan var det också en prisskillnad i förhållande till andra leverantörer. Genom att välja en mindre leverantör fick vi också ett stort engagemang.”, berättar produktchefen.

6-minuters-metoden

Genom att arbeta med prefabricerade och förtestade moduler som direkt ersatte de befintliga I/O-modulerna undvek vårt installationsteam all tidskrävande kabeldragning. Det tog bara 6 minuter att skifta en modul! Vilket var en förutsättning för att hinna med uppdraget under de korta julveckor som fanns till vårt förfogande för projektet.

Olika effekter av ett nytt produktionssystem
Effekterna av samarbetet

Efter samarbetet fick kunden ett Batch-hanteringssystem som ger noggrannare doseringar. iFix-operatörsgränssnitt säkrar hög driftsäkerhet, skalbarhet och kompabilitet i framtiden. En webbaserad applikation ger kvalitetsavdelningen möjlighet att bygga spårbarhetsrapporter och koppling mot affärssystemet samt minimerar tidskrävande manuell inmatning.

Vill du också digitalisera och effektivisera din produktion?

Läs mer om lösningarna
iFIX HMI/SCADA

Styr och övervaka din produktion med marknadens bästa operatörsystem.

Läs mer
Proficy Batch Execution

En kraftfull och funktionsrik batch-automatiseringslösning.

Läs mer
Proficy Plant Applications

En komplett, modulbaserad MES-lösning.

Läs mer
PLC och Automationssystem

Vårt breda utbud av PLC:er och styrsystem anpassade för industriell automatisering.

Läs mer
VersaMax

En mångsidig och funktionsrik PLC för prestanda, tillförlitlighet och flexibilitet.

Läs mer