Home Branscher Läkemedel Customer story Novozymes

Lösning

 • Produktionsplanering

Produkter

Fördelar

 • Minskade batcher
 • Kortare ledtider
 • Snabb implementation
 • Få visuell överblick och ändra direkt i planläggningsschemat.
 • All planläggningsdata kan kopplas direkt från ERP
 • Snabb omläggning när variationer i processen uppstår
 • Planera detaljer på lokal nivå
 • Förbättrad förutsägbarhet
 • Identifierar snabbt eventuella flaskhalsar
 • Planeringen tar hänsyn till mellanlagringskapaciteten
 • Simulera produktionsplanen

Enzymer överallt

Enzymer för industriellt bruk återfinns i tvättmedel, djurfoder, i produktion av bröd, vin och öl samt i behandling av textilier och läder. Enzymer ersätter traditionella tillsatser och gör en reduktion av vatten och energiåtgång möjlig inom många tillverkningsprocesser. Enzymer återfinns naturligt i alla levande organismer såväl djur som människor.

Produktionsprocessen

En fermantationsprocess är en biologisk process som utförs av mikroorganismer, såsom bakterier eller jästceller. Ett exempel på en sådan process är när jästceller omvandlar socker till alkohol. Efter fermentation genomgår materialet en komplicerad reningsprocess uppdelad i många steg. Då fermentation bygger på levande materia är produktionsbatcherna aldrig identiska utan skiljer sig åt mycket.

Önskan om bättre planering

Novozymes bestämde att de måste öka precisionen i sin produktionsplanering. Det generella målet var att kunna göra planeringen lokalt i fabriken och att öka förutsägbarheten i produktionen. Problemen som fanns tidigare var att planeringen endast skedde på väg in i processen och inte under genomförandet av de många steg som finns i processen. Därigenom kunde man inte heller se vilka flaskhalsar man hade eller hur mycket lagringskapacitet man behövde..

Lösning

Novozymes valde en lösning från Novotek baserad på ROB-EX eftersom den erbjöd:

 • Grafisk presentation och editering av planen
 • Definition av resurser, kapacitet, flöden och andra krav i produktionen
 • Länkning av alla steg i produktionsprocessen
 • Förbrukningsdata kopplade till planen
 • Simulering av alternativ planner

Produktionsplaneraren på fabriken använder ROB-EX för att göra en detaljplan för varje order. Planen finns tillgänglig vid varje givet tillfälle via WEB gränssnitt för alla i fabriken.

Bilden visar en produktionssekvens för en given ordrar tillsammans med belastningen på resurserna. Andra order har valts bort men kan visas parallellt och då kan planeraren se den totala belastningen på anläggningen. Det gör det lätt att se var resursbrister finns i anläggningen. Alla operatörer har full insyn i produktionsplanen och detta gör att omplanering snabbt kan genomföras. Dessutom kan operatören via webgränssnittet meddela planeraren hur saker flyter och status på olika order.

Integration med SAP

Novozymes har SAP som affärssystem och ROB-EX är kopplad till SAP systemet för nerladdning av produktionsorder och övrig nödvändig information för att kunna genomföra planeringen. Detta sker ner på resurs, order och råvarunivå, allt för att uppföljning av produktionen skall kunna genomföras på ett effektivt sätt i rapporthanteringen i SAP.

Anmärkningsvärda effekter

Den primära och mest uppseendeväckande effekten av lösningen med ROB-EX har varit en 30% minskning av ledtiderna. Vilket har lett till inte bara en större genomströmning utan även bättre prognoser för leveranstider och råvaruförbrukning. Dessutom har lösningen gjort det möjligt att minska materialet på väg igenom processen (WIP) vilket lett till en betydande produktivitetsökning.

Läs mer om den produkt som har presenterats ovan
ROB-EX Scheduler

Få en översikt över produktionen med ett verktyg som är särskilt utvecklat för produktionsplanering.

ROB-EX Scheduler

Låt oss berätta mer

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera lösningar inom er bransch och produktion.