Home Branscher Läkemedel Customer story Coloplast A/S

Lösning

Produktionsledning

  • Driftstoppsanalys
  • Plant information

Produkter

Fördelar

  • Ökad linje- och maskineffektivitet
  • Snabba svarstider
  • Hög transparens
  • Realistiska förutsägelser
  • Relevant rapportering

Hög transparens

En detaljerad översikt över flera hundra orsaker till produktionsstoppet ger Coloplast en helt transparent förpackningsprocess. Både schemalagda och oplanerade stopp registreras och analyseras och ett flertal analysalternativ presenteras. Ledningen kan sedan snabbt identifiera, upptäcka mönster i varför produktionen står still och rita detaljerade produktionsprofiler för varje maskin och förpackningssteg.

Realistisk prognos

Med detaljerad historisk data från varje maskin, i kombination med djupgående kunskap om produktionsstoppen, kan hanteringen av produktionen också förutsäga framtida förpackningsmöjligheter mer exakt. Prognosens beräkningar av datakalkyler är så exakta att ge går ner till antalet enheter dagligen, tim- till minutvis. Detta gör att arbetskraften kan fördelas effektivt och ge en mer exakt budgetering.

Gemensam standard

Genom att introducera Proficy OEE-maskinens driftstoppsanalys i flera förpackningsprocesser har Coloplast skördat fördelarna med att ha en enda kunskapsbas. Jämförelser av förpackningskvalitet mellan produktlinjer och indelningar avslöjar orsakssamband som behövs för att optimera varje steg och komponent i förpackningsprocessen, på enskilda maskiner, på produkttypnivå och i hela företaget.

Mer användarvänligt

Coloplast ville förse sin produktionsbesättning med lättförståelig funktionalitet, så ett skräddarsytt front end-användargränssnitt integrerades i operatörssystemet iFIX SCADA-paket. Genom en logisk och intuitiv kontrollmiljö vet operatörerna exakt var och varför produktionen har stoppat. Och eftersom användargränssnittet på pekskärmen liknar den välbekanta manuella pek-knappmiljön kan operatörer omedelbart rapportera och korrigera OEE-problem.

Läs mer om de produkter som har presenterats ovan
iFIX HMI / SCADA

Övervaka och kontrollera produktionen med den mest kompletta HMI/SCADA -lösningen på marknaden.

Läs mer
Proficy Historian

Få marknadens mest kraftfulla processdatabas, utvecklad för att hantera produktionsdata.

Proficy Historian
Proficy Plant Applications

Optimera din produktionsverksamhet med en komplett MES-lösning från GE Digital.

Proficy Plant Applications

Kontakta oss

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera lösningar inom er bransch och produktion.