Home Nyheter

Hantera ändringar i Windows DCOM Server Security – KB5004442

Läs om hur du kan hantera ändringar i Windows DCOM Server Security

Säkerhetsuppdatering med Microsoft Security Response Center

Microsoft Security Response Center släpper en säkerhetsuppdatering som påverkar OPC DA servrar som använder DCOM

Log4j – dessa produkter och system är påverkade

Med anledning av den upptäckta sårbarheten i Apache Log4j som beskrivs i CVE-2021-44228 har vi skapat denna sida för att informera om vilka av våra olika produkter som är påverkade.