HighByte Intelligence Hub är den första industriella DataOps-lösningen som skapats speciellt för OT- och automatiseringsteam. Lösningen är byggd för att kunna hämta data som redan finns på fabriksgolvet och modellera/strukturera den enligt ISA 95. Därefter publiceras data till en MQTT Broker för att uppnå en Unified Namespace (UNS) miljö. Data kan publiceras både internt, t.ex. UNS, och externt, till molnbaserade system så som en Data Lake, utan att skriva eller uppdatera kod. Intelligence Hub är således en viktig början på en digitaliseringsresa.

HighByte Intelligence Hub infografikk

Med HighByte Intelligence Hub omvandlas komplexa rådata till användbar information, som sedan kontextualiseras och delas med de applikationer som kräver det. Resultatet är ett optimalt dataflöde för alla system som behöver data exempelvis MES, ERP, Digital Twins och AI.

Byggd för hantering av industriell data

HighByte Intelligence Hub har utvecklats baserat på de unika egenskaperna hos industridata. Programvaran ansluter enheter och applikationer via öppna standarder, så som OPC, MQTT, SQL och inbyggda anslutningar. Användargränssnittet gör det möjligt att modellera dataströmmar enligt ISA 95 i realtid, normalisera och standardisera data associerade med olika maskiner och lägga till kontext till datamodeller som saknar beskrivningar. Industridata kan kontextualiseras genom att lägga till metadata, standardisera dataattribut och normalisera måttenheter. Resultatet blir en plats där data är tillgängligt för alla, allmänt kallad: Unified Namespace.

Designad för skalning

Modelleringen av tiotusentals datapunkter från PLC:er och maskinstyrenheter förenklas och påskyndas. Återanvändbara modeller används för att omvandla rådata till användbar information. Detta gör att kontextualiserad och korrelerad information kan levereras effektivt till de applikationer som kräver det.

Perfekt för produktionsföretag

Programvaran är utformad för OT- och automatiseringsteam och en idealisk lösning för produktionsföretag. Plattformen körs lokalt på Egde, skalar data från inbäddade servrar till databehandlingsplattformen. Komplexa data kan delas på Egde för att förbättra användbarheten av data och minska överföringsvolymen.

Kodfritt användargränssnitt

Öppna standard- och inbyggda anslutningar eliminerar behovet av specialkodade integrationer. Konfigurera och hantera enkelt flera anslutningar och ingångar / utgångar helt utan att skriva eller uppdatera kod.

Skjermbilde HighByte Intelligence Hub: Connections.

Anslutning

Skapa länkar och skicka data från ingångar till utgångar utan att skriva eller behålla kod. HighByte Intelligence Hubs anslutningssystem ger dig tillgång till ett system där du kan hämta data från bland annat PLC: er, styrenheter och SCADA-system. Kombinera data med ditt ERP-system för kontext och lagra data i molnet. HighByte Intelligence Hub kan hämta data via OPC och MQTT och kan ansluta till både REST- och SQL-servrar.

Modellering

HighByte Intelligence Hubs datamodell utgör grunden för standardisering och normalisering av data över ett brett spektrum av rådata. En vanlig standard som används är ISA 95 och Highbyte inelligence Hub stödjer denna modell fullt ut. ISA 95 modellen har olika attribut som ger dig en standard för maskiner, resurser, system, processer, produkter och roller. Detta gör det mer effektivt att hämta och använda data från olika maskiner och utrustning. Med färdiga modeller är det enkelt och säkert att skala upp sin anläggning för att uppnå Industri 4.0.

Novotek HighByte Intelligence Hub

Flöden

Kontrollera flödet av industriell data till olika applikationer. Vissa system kräver kontinuerligt, konsekvent dataflöde, medan andra fall har fördelen att bara skicka data vid speciella evenemang. Med HighByte Intelligence Hub Flows kontrolleras dataflödet exakt efter dina affärsbehov. Dataflödet kan utlösas av tidsintervall, dataändringar eller händelser.

Funktioner

  • Den första industriella DataOps-lösningen utvecklad för OT- och automatiseringsteam.
  • Edge native: Hämta och modellera data på fabriksgolvet.
  • Kör på ditt val av maskinvaruplattform, inklusive «single board computers», industriella switchar, IoT-gateways och industriella dataservrar.
  • Ansluter enheter och applikationer via öppna standarder och inbyggda anslutningar.
  • Omvandlar, normaliserar och standardiserar komplex rådata till användbar datainformation med kontext.
  • Designad för skalning: Förenklar modelleringen av tiotusentals datapunkter och levererar data till de applikationer som kräver det. 
  • Möjlighet att skicka data till både interna system och molnbaserade lösningar. 
  • «Store and forward»-teknik säkerställer dataförlust.
  • Kodfritt användargränssnitt.

Var i framkant av Industri 4.0 med HighByte Intelligence Hub

HighByte Intelligence Hub är en ny och framtidsinriktad lösning från HighByte. Grundarna bakom företaget är desamma bakom Kepware, den världsledande leverantören OPC-lösningen KEPServerEX. Med många års erfarenhet av att utveckla system inom industriproduktion bakom sig har HighByte Intelligence Hub utvecklats för att lösa de utmaningar som produktionsföretag kommer att möta de närmaste åren.

Med DataOps-lösningen HighByte Intelligence Hub får du ett verktyg som låter dig ligga i framkant inom Industry 4.0. Våra konsulter hjälper dig att hitta rätt sätt att implementera lösningen i ditt företag

Låt oss berätta mer!

Våra säljare och tekniker hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera lösningen i er produktion.

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Kontakta oss