VAD ÄR INTELLIGENCE HUB?

Intelligence Hub är en DataOps-lösning

Intelligence Hub är en DataOps-lösning från Highbyte som är utvecklad för OT- och automatiseringsteam. Därför är lösningen skräddarsydd för dig som, likt många andra inom industrin, har problem att skala upp data snabbt.

Intelligence Hub passar dig som: hanterar mycket data, har många fabriker och vill använda Cloud-miljö.

Lösningen är också en del av anslut och modellera i vårt digitaliseringshjul.

HUR FUNGERAR INTELLIGENCE HUB?

Highbytes Intelligence Hub är gjord för industri

Highbyte har baserat Intelligence Hub på de unika egenskaperna hos industridata och är byggd för att strukturera ditt data redan på fabriksgolvet. Först ansluter du, med hjäp av Intelligence Hub, enheter och programvaror via öppna standarder, ex. OPC, MQTT och SQL.

Därefter strukturerar du ditt data på fabriksgolvet, ex. enligt ISA-95, för att standardisera ditt data och kunna lägga till kontext om det saknas. Exempelvis kan du addera metadata, ändra dataattribut och normalisera måttenheter. Vidare har Intelligence Hub olika attribut som ger dig en standard för bland annat maskiner, resurser, system och processer.

Uppnå Industri 4.0 med Unified Namespace

För att uppnå Industri 4.0, krävs tillgänglig och strukturerad data, vilket Intelligence Hub tar hänsyn till. Därför kan skicka ditt data till en MQTT Broker för att uppnå Unified Namespace, en plats där alla data är tillgänglig för alla. Vidare kan du distribuera data både internt och externt (ex. en Data Lake som är Cloud-baserad), utan att skriva kod.

Grafik över hur Intelligence Hub från Highbyte fungerar
Ladda ner Whitepapret om Unified Namespace - en del av Intelligence Hub och Highbyte.
WHITEPAPER

Vad är Unified Namespace (UNS)?

För dig som vill ha en längre beskrivning av begreppet så kan du läsa vårt Whitepaper om Unified Namespace. Där läser du bland annat om:

  • Vad är UNS?
  • Vilka fördelar finns med UNS?
  • Vad är skillnaden jämfört med den traditionella modellen

Har du problem att ladda ner vårt whitepaper kan det beror på att du tackat nej till cookies. Men bara kontakta oss på något annat sätt så skickar vi det till dig!  

HUR KAN DU ANVÄNDA INTELLIGENCE HUB?

Ett exempel från vardagen

Titta på videon för att se om du känner igen dig i problemen som kan uppkomma i ditt dagliga arbete. Då får du också förslag på hur Intelligence Hub från Highbyte kan hjälpa dig lösa dessa.

HIGHBYTE BERÄTTAR OM INTELLIGENCE HUB

Se Highbytes video om Intelligence Hub

I videon får du en övergripande förståelse för hur Highbytes programvara Intelligence Hub relaterar till andra system i din organisation och vilket tomrum den fyller.

Intelligence Hub är
Intelligence Hub från Highbyte är snabb
Snabb

Öppna, inbyggda anslutningar gör att du varken behöver skriva eller uppdatera kod.

Intelligence Hub från Highbyte är skalbar
Skalbar

Du strukturerar data på fabriksgolvet med hjälp av Intelligence Hubs datamodell. På så vis är din data organiserad och standardiserad från produktionens första led, vilket underlättar senare hantering.

Intelligence Hub från Highbyte är strukturerad
Strukturerad

Genom att skapa återvändbara modeller kan du enkelt modellera tiotusentals datapunkter.

HUR IMPLEMTERAR DU HIGHBYTES LÖSNING INTELLIGENCE HUB?

Ansluter, strukturerar och distrubuerar

1. Ansluter – Du börjar med att ansluta dig och hämta ostrukturerad data från olika källor från ditt OT-nätverk.

2. Strukturerar – Därefter strukturerar du din data som olika mallar efter ditt Use-case: vilken information behöver slutanvändaren? Med det i åtanke bygger du mallar som innehåller den informationen som efterfrågas.

3. Distrubuerar – Slutligen blir dina mallar digitala tvillingar av din produktion, så kallade instanser, som sedan är klara för distribution!

Bilden visar en animering av de olika delarna i Intelligence Hub från Highbyte

Hur kan du använda Intelligence Hub?

Kontakta oss om du är nyfiken på hur Highbytes lösning Intelligence Hub kan nyttjas i just din organisation.

 

Kontakta oss