Home Lösningar och Produkter Business intelligence

Gör produktionsdata tillgängliga för alla i organisationen

Har du ett bra analysverktyg för BI?

Många har det, men de flesta saknar kopplingen till den information som finns i produktionen. Utmaningen är att hitta processdata, samla in den och omvandla den till värdefull information så att den kan användas tillsammans med annan finansiell information från ditt ERP. Lösningen är IDP (Industrial Data Provider) från Novotek som på ett innovativt, enkelt och snabbt sätt tar dig hela vägen från givaren till BI-verktyget! Lösningen bygger på kärnprodukterna från General Electric (GE), företaget som definierade industriellt internet. GE erbjuder en avancerad lösning för Big Data.

Dokument

Velit sed morbi suspendisse et pretium ultricies eget.