Home Lösningar och Produkter Analytics Proficy Operations Analytics
Vill du snabbt och automatiskt bli förvarnad om problem med kvalité, produktion, stopp och utrustningens pålitlighet undan att behöva vara en ”data scientist”?

Med Proficy Operations Analytics kan du uppnå detta. Denna färdiga molnlösning hjälper produktionspersonal, teknikavdelning och företagsledning att få en bättre insyn, hitta dolda problem och införa proaktiva åtgärder.

Det bara några minuter att ansluta Proficy Operations Analytics till befintliga datakällor. Efter anslutningen kan ni:
  • inom några minuter visualisera data
  • inom några timmar kan man dra slutsatser av data man har
  • inom några dagar kan man bygga och implementera olika typer av analytics modeller

Den stora fördelen med Proficy Operations Analytics är den snabba återbetalningen av prenumerationskostnaden för programvaran.

De sex mest använda standardfunktionerna är:
  • Prediktiv analys av kvalité
  • Prediktiv analys av producerad mängd
  • Prediktiv analys av energiutnyttjande
  • Prediktiv analys av upptid
  • Prediktiv analys av utrustningens driftsäkerhet
  • Prediktiv analys av utrustnings livslängd

Referenser

Tillverkare av djurfoder

Problem

Tillverkaren hade mycket kassation på grund av många omställningar samt osäkra kvalitetstester i produktionen. På grund av 30-60 minuters tidfördröjning från produktion till att produkten var klar och sluttestades var risken för kassation stor.

Lösning

Införande av en prediktiv modell i mitten av produktionslinjen där man beräknade kvalitén för den färdiga produkten genom att mäta densitet, fukt, fett och proteininnehåll. Man övervakade mer än 75 processvariabler från hela produktionsprocessen för att göra exakta förutsägelser för alla fyra kvalitetsparametrar i realtid, plus ge rekommendationer till operatörer för att hålla kvalitetsmålen.

Vinst

Återbetalningstid ca två månader
(implementering + 1 års prenumeration)

Tillverkare av specialfilm

Problem

Specialfilmstillverkaren ville minska kostsamma filmbrott och förbättra drifttiden genom att använda data från befintliga Historian- och MES-system.

Lösning

Implementering av olika modeller för att kontinuerligt övervaka linjens stabilitet genom att mäta på nästan 500 signaler och ge en tidig varning till serviceavdelningen om hög risk för olika stilleståndsorsaker var nära förestående.

Vinst

Återbetalningstid ca två månader
(implementering + 1 års prenumeration)

Låt oss berätta mer!

Våra säljare och tekniker hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera Proficy Operations Analytics i er produktion.

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Kontakta oss