Home Branscher Vatten och Avlopp-med ref Customer story Borås VA

Lösningar

 • Automationslösning
 • Fjärrövervakning
 • Larmdistribution
 • Historisk trendning
 • Miljörapportering
 • Serviceavtal

Produkter

Fördelar

 • Ett integrerat operatörs- och informationssystem
 • Miljörapporter för myndighetskrav
 • Snabb inlärningsfas
 • Ökad kapacitet och expansionsmöjlighet
 • Öppet system ger flexibilitet vid val leverantörer
 • Stor produktleverantör ger framtidssäkring
 • Trygg drift med serviceavtal

Borås VA-verksamhet uppdaterar sitt operatörssystem

Borås kommun försörjer stadens 113 000 invånare med rent dricksvatten via åtta vattenverk.

Att hantera drift och övervakning av en hel stads kompletta vattenverk är en komplicerad uppgift, och att installera ett nytt operatörssystem för hela verksamheten är inte mindre komplext.

Borås VA-verksamhet har ett 100-tal PLC-system som behandlar uppåt 20 000 signaler. Novotek har levererat ett överordnat processdatorsystem som hanterar signaler och processbilder för hela Borås verksamhet.

Borås VA-verksamhet

Kontinuitet och framtidssäkring

Novotek har arbetar med Borås kommun sedan 2010 och började då att ersätta befintliga gamla automationssystem.

Anledningen till bytet var att kompetensen kring de gamla systemen försvann och att nya medarbetare kom in i verksamheten med nya kunskaper. Det gällde alltså att få till ett system som kunde ta vara på gamla erfarenheter, kunde tillföra nya funktioner och hade en öppenhet och flexibilitet för framtiden.

2021 var det dags att ta ett nytt krafttag med ännu en ny uppdatering då systemet hade varit i kontinuerlig drift sedan vårt samarbete startade. Detta innebar en stor uppdatering av all hårdvara, mjukvara och virtualisering.

Operatörerna fortsätter som vanligt

2010 stod Novotek inför utmaningen att få med sig konfigurationerna från de gamla systemen in i det nya operatörssystemet. Tack vare det grundliga arbetet som gjordes då behövdes inte applikationsarbetet förändras något nämnvärd vid den senaste uppdateringen.

Novotek har utvecklat en effektiv metod för att bearbeta de gamla konfigurationerna och föra över dem från det gamla systemet till det nya. Den noggranna migreringen har bland annat inneburit att vi sluppit testa varenda signal vid installationen, en stor fördel med tanke på det stora antalet signaler.

Det som redan fanns med i anläggningen fick Novotek alltså in i en ny, felfri konfigurering. Operatörerna vid Borås vattenverk har även behållit de processbilder och operatörsgränssnitt som de är vana att arbeta med.

Proficy HMI/SCADA iFIX

Ett omfattande uppdrag med en fortsättning

Systemet hanterar ett stort antal skilda funktioner och består bland annat av operatörssystemet Proficy iFIX med informationslagring i Proficy Historian. Det hanterar alla start- och stoppfunktioner, regulatorer, larmdistribution via SMS, fjärrdiagnostik från alla anslutna datorer, miljörapportering, förändring av mätvärden, historikkurvor, egna analyser i Excel med mera. Personalen har blivit flexiblare då de kan logga in via internet och webgränssnitt oavsett om de har jour eller är på jobbet och se samma processvyer.

Läs om de produkter som har presenterats ovan
Proficy iFIX HMI / SCADA

Övervaka och kontrollera produktionen med den mest kompletta HMI/SCADA -lösningen på marknaden.

iFIX HMI/SCADA
Proficy Historian

Få marknadens mest kraftfulla processdatabas, utvecklad för att hantera produktionsdata

Läs mer

Låt oss berätta mer

Våra produkt- och applikationsspecialister hjälper dig att hitta det det bästa sättet att implementera lösningar inom er bransch och produktion.